Skip to content

Voorwaarden en Spelregels

Algemeen
Om de door JBN Workshops en/of JBN Sloep (hierna gezamenlijk JBN genoemd) georganiseerde workshops, fotoreizen, sloeptochten en andere activiteiten (hierna gezamenlijk workshop genoemd) in goede banen te leiden hebben we de volgende voorwaarden/spelregels vastgelegd.

Boeken en betalen
Je kunt de workshop via de webshop boeken en afrekenen middels iDeal / Bankcontact of een overboeking. Na ontvangst van je betaling is de boeking definitief.

Een aantal dagen voor aanvang van een workshop ontvang je een e-mail, waarin de details van de workshop staan, zoals het tijdstip en de exacte locatie waar we afspreken.

Let op: wanneer je een workshop boekt, die is verspreid over meerdere dagen of een workshop die plaatsvindt buiten Nederland, dien je 50% van de kosten van de workshop op voormelde wijze te voldoen. De slotbetaling moet 4 weken voor aanvang van de workshop of excursie worden voldaan.

Reservering vooruitbetalingen
Je betaling voor een workshop wordt soms al ver vooruit gedaan. Wij reserveren de betalingen op een aparte bankrekening, zodat bij het annuleren door ons van een workshop zonder een passend alternatief ten alle tijde restitutie kan worden verleend van je betaling.

Annulering workshopdag(deel)
Wanneer je aanmelding definitief is geworden, kun je je wel nog afmelden, maar dan zijn we genoodzaakt 25% van de totaalfactuur van de workshop in rekening te brengen als annulatiekosten, met een minimum van 25 euro. Wanneer je binnen 48 uur voor de workshop annuleert, ben je de gehele factuurprijs verschuldigd. Er bestaat dan geen recht op restitutie.

Annuleren meerdaagse of buitenlandreis
Wanneer je een workshop boekt verspreid over meerdere dagen of een workshop die plaatsvindt buiten Nederland, gelden de volgende regels:

  • Na het voldoen van de aanbetaling is de reservering definitief en zijn de annuleringskosten 50%, zijnde het bedrag van de aanbetaling
  • Wanneer je 8 weken voor aanvang van de workshop annuleert, zijn de annuleringskosten 75%.
  • Vanaf 6 weken voor aanvang van de workshop zijn de annuleringskosten 100%.

Een goede annuleringsverzekering is dan ook zeer aan te raden!

Vervanging
Een aanmelding is persoonlijk, het is niet mogelijk een ander voor jou in de plaats op de workshop mee te laten gaan.

Verplaatsen
Onze workshops zijn afhankelijk van de natuur. Dat wil zeggen dat we een geplande workshop soms moeten verplaatsen, omdat de beoogde dieren of planten nog niet aanwezig zijn. Ook kan het zijn dat het weer ons op het laatste moment in de steek laat. JBN bepaalt uiteindelijk of de workshop wordt afgelast of verplaatst. Mocht je niet in staat zijn op de nieuwe datum deel te nemen, dan ontvang je een kortingscode ter waarde van het door jou betaalde bedrag, waarmee je via de webshop een andere workshop kan boeken. Deze code blijft 1 jaar geldig.

Aansprakelijkheid
JBN is geen reisorganisatie. Bij workshops met één of meer overnachtingen, in Nederland of in het buitenland, bieden we nadrukkelijk geen pakketreis aan.

Deelname is op eigen risico. Je dient zelf te zorgen voor geldende reis/annuleringsverzekering en een deugdelijke aansprakelijkheidsverzekering. JBN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel ontstaan tijdens een workshop.

Intellectuele eigendom
Alle informatie op de website, zoals tekst en beeldmateriaal, maar bijvoorbeeld ook het workshopmateriaal, waaronder het E-book en andere ‘hand-outs’ zijn intellectueel eigendom van JBN.

Het zonder toestemming geheel of gedeeltelijk gebruiken, dupliceren of exploiteren van voormelde zaken is nadrukkelijk niet toegestaan zonder voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming van JBN.

Bij schending van dit eigendomsrecht ben je JBN een schadevergoeding verschuldigd van 250 euro per dag dat de schending duurt, met een maximum van 20.000 euro. Het staat JBN vrij in rechte de daadwerkelijke schade te vorderen.

Concurrentie
Het is een deelnemer aan een workshop niet toegestaan om binnen 24 maanden een vergelijkbare workshop te (laten) organiseren en/of op die locatie aan te (laten) bieden en/of te (laten) begeleiden. Dit geldt zowel voor de deelnemer zelf, maar ook voor een aan hem/haar gelieerde persoon of onderneming en ongeacht of de workshop commercieel of op vrijwillige basis wordt gegeven.

Bij schending van deze concurrentievoorwaarde ben je JBN een schadevergoeding verschuldigd van 250 euro per dag dat de schending duurt, met een maximum van 20.000 euro. Het staat JBN vrij in rechte de daadwerkelijke schade te vorderen.

Tot slot
Tijdens de workshop rekenen we op jouw positieve inzet en medewerking, maar zeker ook op jouw respect voor de flora en fauna in het gebied de waar we tijdens de workshop te gast zijn.

Back To Top